10/02/2021

Μαστοκυττάρωση & Εμβόλια COVID-19

Οι ασθενείς με Συστηματική Μαστοκυττάρωση μπορούν να εμβολιαστούν με τα διαθέσιμα εμβόλια έναντι του SARS-CoV-2, μετά από εκτίμηση του ειδικού Αλλεργιολόγου που τους παρακολουθεί στο πλαίσιο της νόσου.

Τα δεδομένα σχετικά με τον εμβολιασμό ατόμων με Συστηματική Μαστοκυττάρωση είναι περιορισμένα. Παρά ταύτα μεμονωμένες αναφορές περιστατικών δείχνουν ότι οι ασθενείς μπορούν να εμβολιαστούν με ασφάλεια. Πρόσφατη δημοσίευση στο περιοδικό Journal of Allergy & Clinical Immunology (Rama TA et al.), παρουσίασε τις περιπτώσεις 2 επαγγελματιών υγείας με Συστηματική Μαστοκυττάρωση που εμβολιάστημαν με το mRNA εμβόλιο των Pfizer-BioNTech χωρίς να παρουσίασουν κάποια ανεπιθύμητη αντίδραση σχετική με την ενεργοποίηση των μαστοκυττάρων.

Οι ασθενείς θα πρέπει να συνεχίζουν κανονικά την αγωγή που μπορεί να λαμβάνουν έναντι της ενεργοποίησης των μαστοκυττάρων (αντιισταμινικά, αντιλευκοτριένια ή σταθεροποιητές των μαστοκυττάρων) και καλό θα είναι να λαμβάνουν και επιπρόσθετη αγωγή πριν τον εμβολιασμό.

Τέλος, ο εμβολιασμός θα πρέπει να διενεργείται σε δομές που μπορούν να παρέχουν εξειδικευμένη καρδιοαναπνευστική υποστήριξη σε περίπτωση αναφυλακτικού επεισοδίου.

Οδηγός προθεραπείας