Έρευνα

Στο Κέντρο διενεργούνται κλινικές μελέτες παρατήρησης. Ταυτόχρονα το Κέντρο συμμετέχει στο διεθνές Registry ασθενών του Ευρωπαϊκού δικτύου για τη Μαστοκυττάρωση και στα project που διενεργούνται εντός αυτού.

Η σελίδα είναι υπό κατασκευή