Ιστορία

Η Μονάδα Αλλεργιολογίας ιδρύθηκε με βάση την κοινή υπουργική απόφαση ίδρυσης της Β’ Κλινικής Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (Απόφαση αρ. 69379β/Β1 της 3ης Ιουλίου 2003 , ΦΕΚ 899 τ.Β ́) και εγκαταστάθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ με βάση την υπ’ αριθμό Υ4α/68458/03 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1079 τ.Β ́). Η λειτουργία της καθορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Β’ Κλινικής Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων όπως καθορίστηκε με την υπ’ αριθμό 69379β/Β1/3-7-2003 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 899, τ.Β ́) και όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμό 54503/ Β1/4-12-2005 (ΦΕΚ 1869, τ.Β ́) υπουργική απόφαση, υπ’ αριθμό 1263/21-6-2019 (ΦΕΚ 2803 τ.Β ́) πρυτανική πράξη και υπ’ αριθμό 43912/12-10-2020 (ΦΕΚ 4553 τ.Β ́) πρυτανική πράξη.

Το Ειδικό Ιατρείο Μαστοκυττάρωσης και Συνδρόμων Ενεργοποίησης των Μαστοκυττάρων ξεκίνησε τη λειτουργία του από το 2005 ως Ιατρείο Μαστοκυττάρωσης και επικαιροποίησε το όνομα, τους υπευθύνους και τα μέλη της πολυεπιστημονικής ομάδας το 2020.

Η λειτουργία του ιατρείο εντός της Μονάδας Αλλεργιολογίας αναφέρεται και στην τελευταία τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού της Β’ Κλινικής Αφροδισίων και Δερματικών νόσων του ΕΚΠΑ με την πρυτανική πράξη υπ’ αριθμό 43912/12-10-2020 (ΦΕΚ 4553 τ.Β ́).

Εσωτερικό αίθριο, Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου “ΑΤΤΙΚΟΝ”

Ο αείμνηστος Ιδρυτής και πρώτος Διευθυντής της Μονάδας Αλλεργιολογίας, Αν. Καθηγητής Δημήτριος Καλογερομήτρος, προώθησε από τα πρώτα ήδη έτη λειτουργίας του Ιατρείου Μαστοκυττάρωσης, τη διασύνδεση του με Κέντρα Αναφοράς του Εξωτερικού.

Η συνεργασία με την Ομάδα του Luis Escribano στο Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκας στην Ισπανία. Ο Luis Escribano ήταν ο πρώτος που περιέγραψε την έκφραση συγκεκριμένων δεικτών επιφανείας από τα νεοπλασματικά μαστοκύτταρα την δεκαετία του 1990 και με βάση την ερευνητική του εργασία εντάχθηκε στην πρώτη ταξινόμηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη Συστηματική Μαστοκυττάρωση το κριτήριο έκφρασης των δεικτών CD25 ή/και CD2 από τα μαστοκύτταρα.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Μονάδας με το εργαστήριο του Luis Escribano, δείγματα μυελού ασθενών με υποψία μαστοκυττάρωσης αναλύονταν στο εργαστήριο της Ισπανίας για την ανίχνευση με τεχνικές μεγάλης ακριβείας της μετάλλαξης που ενοχοποιείται για τη Συστηματική Μαστοκυττάρωση στο 95% των ενηλίκων.

Luis Escribano. University of Salamanca

Σταθμός στην εξέλιξη και ανάπτυξη του Ιατρείου Μαστοκυττάρωσης υπήρξε η ένταξη του το 2010 στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μαστοκυττάρωσης (European Competence Network on Mastocytosis, ECNM). To ECNM αποτελεί παγκοσμίως τον κορυφαίο επιστημονικό φορέα για τη Μαστοκυττάρωση. Το 2001 ιδρύθηκε το ECNM, μετά από το πρώτο Working Group το 2000 που εισηγήθηκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας την πρώτη ταξινόμηση και τα κριτήρια της Συστηματικής Μαστοκυττάρωσης.

Το Λογότυπο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μαστοκυττάρωσης, ECNM

Φωτογραφία από το πρώτο Working Group για τις νόσους των Μαστοκυττάρων το 2000 στη Βιέννη.

Στις ετήσιες συναντήσεις του δικτύου συμμετέχουν Ιατροί και Ερευνητές των νόσων των Μαστοκυττάρων από όλο τον κόσμο. Στις παραπάνω συναντήσεις εκπρόσωποι της Ειδικού Ιατρείου Μαστοκυττάρωσης της χώρας μας συμμετέχουν ανελλιπώς τα τελευταία έτη.

Τα τελευταία έτη το δίκτυο έχει αναπτύξει ένα Registry ασθενών για την καλύτερη μελέτη της Μαστοκυττάρωσης. Στο Registry ασθενών συμμετέχουν Κέντρα από την Ευρώπη καθώς και από την Αμερική. Το Ειδικό Ιατρείο Μαστοκυττάρωσης της Μονάδας συμμετέχει στο Registry.

Salzburg, 2019

17th Annual Meeting of the ECNM

Vienna, 2020

18th Annual Meeting of the ECNM & 2020 Working Conference on Mast Cell Disorders